Ons MVO beleid richt zicht op de pijlers milieu en mens & maatschappij.
Hieronder lees je hoe wij invulling aan geven aan de pijlers.

Arendje Verhuur is GROEN!  
Bij Arendje Verhuur denken we niet alleen aan nu, maar ook aan de toekomst.  

Wij werken er aan om een groen verhuurbedrijf te zijn en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Wagenpark

Om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te bewerkstelligen hebben wel alle dagelijks gebruikte (vracht)wagens in 2019 vervangen door wagens met een emissienorm Euro 6. Dit wil zeggen dat onze wagens een zeer lage uitstoot aan schadelijke stoffen en fijnstof hebben. Binnen ons investeringsplan is werken wij er naar toe om zelfs binnen deze norm ons wagenpark continu te updaten en de meest vervuilende voertuigen te vervangen door schonere alternatieven. 

Energie

Tevens werkt Arendje Verhuur toe naar een energie neutraal pand. Hiervoor hebben we bijna 1000 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van ons magazijn waarmee voldoende stroom wordt opgewerkt om ons magazijn, alle kantoren, de schoonmaak ruimtes en onze industriële spoelstraat van stroom te voorzien! Met het overige opgewekte vermogen leveren we andere bedrijven in de omgeving ook groene stroom aan.  

Afval

Al het afval dat wij produceren wordt gescheiden en hergebruikt. Vanaf de verpakkingsmaterialen om onze materialen te transporteren tot aan onze kapotte verhuur materialen. Een oude stoel wordt zo weer een nieuwe barombouw en van een defecte koelkast worden alle nog bruikbare grondstoffen gehaald om hier weer heel veel verschillende nieuwe producten van te maken.

Mens & Maatschappij
Arendje Verhuur heeft verhuur producten letterlijk midden in de maatschappij staan. Daarom moeten wij ook een steentje bijdragen aan een prettige en veilige maatschappij.

Erkend leerbedrijf

Arendje Verhuur is een erkend leerbedrijf. Wij geven de ruimte aan scholieren, studenten en starters op de arbeidsmarkt. 

Sponsoring

We sponsoren goede doelen, op verschillende manieren. Zowel met materialen als met inzet. 

Iedereen is welkom

We geven ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Vrijwilligerwerk

We stimuleren vrijwilligerswerk bij medewerkers. 

Gezondheid

We werken continu aan het gezond houden van onze medewerkers. Vanaf het aanbieden van gratis fruit tot het bieden van gerichte ondersteuning.